background background

Monnerech

Servais Quintus

Servais Quintus | déi gréng Mondercange | Monnerech
  • Präsident
  • Member vun der "Commission de la mobilité"
  • Member vum "Klima-Team"
  • Member vun der "Commission de la circulation et de la sécurité routière"
  • Member vun der "Commission des règlements"
  • Vertrieder vun der Geméng am SIVEC : Syndicat intercommunal à vocation écologique
  • Präsident

Rentner